Ιστορικό

       Οι Πύργοι ( Καστράνιτσα ) βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του Δήμου Βερμίου και είναι από τις πιο ιστορικές Κωμοπόλεις

της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία κατοικήθηκε από αρχαιοτάτων χρόνων.

     Κατά την αρχαιολόγο Κα Γεωργία Καραμήτρου η οποία το 1995 έκανε ανασκαφές στην περιοχή όπου υπάρχουν ευρήματα

από την εποχή του χαλκού και του σιδήρου. Στις ανασκαφές αυτές αποκαλύφθηκε Μακεδονικός τάφος ο οποίος χρονολογείται

από το 300 π.Χ.

      Μνημεία της Ρωμα'ι'κής περιόδου ή και παλαιότερα είναι τα δυο πέτρινα γεφύρια τα οποία σώζονται μέχρι σήμερα, η γέφυρα

του Αλεξάνδρου και η γέφυρα του Κάστρου, η οποία κατά πάσα πιθανότητα έχει σχέση με το κάστρο το οποίο υπάρχει δίπλα και

το οποίο χαρακτηρίστηκε αρχαιολογική περιοχή το 1930 μετά από ενέργειες του ιστορικού Κ. Κεραμόπουλου.

                

                      ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ                                                                                 ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

       Μετά το τέλος και του εμφυλίου πολέμου από τον οποίο ταλαιπωρήθηκαν οι κάτοικοι, κατάφεραν με την εργατικότητα και

την φιλοπονία τους να ξαναχτίσουν από τα ερείπια το χωριό το οποίο σήμερα αριθμεί περι τους 1.200 κατοίκους. Η πολιτεία

αναγνωρίζοντας το ολοκαύτωμα κήρυξε με προεδρικό διάταγμα τους Πύργους ως μαρτυρική κοινότητα.

     Σήμερα χάριν κυρίως στην επαγγελματική καλλιέργεια του μήλου και στην αξιοποίηση των ευρωπα'ι'κών προγραμμάτων

το Δ.Δ. Πύργων βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση.

Α.Σ. ΠΥΡΓΩΝ

      Την περίοδο του  1930, με την δημιουργία των Συνεταιρισμών στην Ελλάδα είχε συσταθεί και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός

Πύργων.

     Την δεκαετία του 1950 ο Αγροτικός Συνεταιρισμός κατασκευάζει το πρώτο τυροκομείο της περιοχής.

     Το 1979 μετονομάζεται σε << Αγροτικό Πιστωτικό Συνεταιρισμό >>.

     Το 1982 μετονομάζεται σε Σ.Ε.Π.Ο.Π. ( Συνεταιρισμός Επεξεργασίας Πωλήσεως Οπωροκηπευτικών Προ'ι'όντων ) και αρχίζει

μια δυναμική πορεία ανάπτυξης σε όλους τους τομείς.

     Η μηλοκαλλιέργεια που είναι κυρίως παραδοσιακή δεν υπερβαίνει τα 1.200 στρέμματα. Το 1984 ξεκινά την πρώτη του αξιόλογη

υποδομή κατασκευάζοντας το πρώτο του ψυγείο δυναμικότητας 40.000 κλουβών ή 760.000 κιλών καλύπτοντας σε ένα

σημαντικό βαθμό τις ανάγκες των συνεταίρων. Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα τα 1.200 στρέμματα μηλοκαλλιέργειας

γίνονται σήμερα 5.500 περίπου.

     Το 1999 κατασκευάζει ο Συνεταιρισμός το νέο υπερσύγχρονο ψυγείο 7 θαλάμων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας συνολικής

χωρητικότητας 70.000 κλουβών ή 1.500.000 κιλών μέσω του κανονισμού 866/97 της Ε.Ε. Επιπλέον έγινε αγορά διαλογητηρίου

δυναμικότητας 8 τόνων την ώρα.

     Ο Συνεταιρισμός δραστηριοποιείται στη διάθεση λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων στα μέλη του. Παρέχει επίσης στα

μέλη του τεχνική στήριξη και υπηρεσίες.

     Από το 2000 ο Συνεταιρισμός έχει οργανωθεί και σαν Ομάδα Παραγωγών αναγνωρισμένη από την Ε.Ε.

Στην Ομάδα Παραγωγών συμμετέχουν το σύνολο των μελών του Συνεταιρισμού.

     Σημαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τους μηλοκαλλιεργητές των Πύργων είναι ότι στην πλειοψηφία είναι γυναίκες.

     Η γεωργική εκμετάλλευση της περιοχής έχει την τυπική διάρθρωση των δενδροκομικών εκμεταλλεύσεων. Ο τύπος αυτός

της εκμετάλλευσης παράγει το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικού αποτελέσματος της από την δενδροκαλλιέργεια.