Καλλιέργειες Κερασιών
PDF Εκτύπωση


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΑΣΙΩΝ


ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ


Πίνακας καλλιεργούμενων ποικιλιών Κερασιάς στη περιοχή του Δ.Δ. Πύργων

A/A

                                        ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΕΡΑΣΙΩΝ

1

BIG LORY

17

LORY BLOOM (επικονιαστής Νο 18)

2

BIG STAR

18

LORY STRONG

3

BIGARREAU STARK HARDY GIANT

19

MERSILIR

4

BIGARREAU VAN

20

NOIR DE MECHED    

5

BLACK STAR

21

OKTAVIA

6

CANADA GIANT

22

REGINA

7

CRISTALINA

23

SAMBA

8

DURONE 2,3

24

SATEN

9

FEROVIA

25

SKEENA

10

GERMERSDORFER  

26

SUNBURST

11

GIANT RED

27

SWEET EARLY

12

GIORGIA

28

SWEET HEART

13

KORDIA

29

ZIRAT

14

LALA STAR

30

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

15

LAPINS

31

ΛΕΜΟΝΙΔΗ

16

LARIAN

32

ΜΠΑΚΙΡΤΣΕΪΚΑ

 

 

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ


ΠΡΩ'Ι'ΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

 

 

 

Bigarreau-Burlat-

 

 

Bigarreau Burlat: Δένδρο ορθόκλαδο με μεγάλη ζωηρότητα και πολύ καλή

παραγωγικότητα. Είναι η πιο πρώιμη από όλες τις ποικιλίες της ομάδας αυτής.

Έχει ανάγκη επικονιαστή. Επικονιαστές: Marmote, B.S. Hardy Giant, Van, Guigne

Early Rivers, Durone della Marca, Bing, Larian, Rainier, Sue, Stella, Ulster.

Ο καρπός ωριμάζει από 10 έως 20 Μα'ί'ου με χρώμα κοκκινόμαυρο και με σχήμα

νεφροειδής έως καρδιόσχημος. Το μέγεθός του είναι μεγάλο με βάρος από 7-10 γρ.

Ο καρπός ημιτραγανώδης και χυμώδης με μικρή αντοχή στο σχίσιμο. Ο ποδίσκος

δεν είναι είναι πολύ μεγάλος, αλλά είναι ισχυρός. Ημέρες από την πλήρη άνθιση

μέχρι την συγκομιδή 42.

 

 

 

 

 

Bigarreau-Moreau-

 

 

 

 

 

Bigarreau Moreau: Δένδρο ημιορθόκλαδο με καλή ζωηρότητα και μικρή

παραγωγικότητα. Ημερομηνία άνθισης πρώιμη και έχει ανάγκη επικονιαστή.

Επικονιαστές: Early Rivers, B. Marmotte και B.S. Hardy Giant. Ο καρπός ωριμάζει

από 10 έως 20 Μα'ί'ου με χρώμα μαονιού-μαύρο και με σχήμα πεπλατισμένος

νεφροειδής. Το μέγεθός του είναι μέτριο-μεγάλο με βάρος από 8-10 γρ. Ο καρπός

είναι τραγανός και χυμώδης με μικρή αντοχή στο σχίσιμο. Χρησιμοποιείται κυρίως

για νωπή κατανάλωση και έχει μεγάλη εμπορική αξία. Δένδρο πολύ μεγάλου

μεγέθους, με πολύ πυκνή κόμη. Εισέρχεται σε κανονική παραγωγή από τον 6ο ή

τον 7ο χρόνο. Εμβολιασμένη σε P. mahaleb, ζει λίγα χρόνια. Είναι ευαίσθητη στους

παγετούς και την ανθράκωση και υποφέρει σε συνεκτικά εδάφη. Σε ελαφρά εδάφη

εμφανίζει πολύ μεγάλο μέγεθος καρπού. Γεύση υπόγλυκη. Η δύναμη απόσπασής

του από το καρποφόρο όργανο είναι πολύ ισχυρή.

 

 

 

 

Larian

 

 

 

 

 

 

Larian: Δένδρο ημιορθόκλαδο με καλή ζωηρότητα και καλή παραγωγικότητα.

Ημερομηνία άνθισης μέση και έχει ανάγκη επικονιαστή. Επικονιαστές: B.Burlat,

B.S. Hardy Giant, Van, Bing, B.Napoleon. Ο καρπός ωριμάζει 4-5 ημέρες μετά την

B.Burlat (μεσοπρώιμη), με χρώμα σκούρο κόκκινο και με σχήμα καρδιόσχημο.

Το μέγεθός του είναι μέσο-μεγάλο με βάρος από 6-8 γρ. Ο καρπός είναι

ημιτραγανός και χυμώδης με πολύ μεγάλη αντοχή στο σχίσιμο.

Sweet-Early-–-Panaro-1-

 

Sweet Early-Panaro 1: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία. Ο καρπός είναι νεφροειδής,

πολύ μεγάλου μεγέθους, πολύ καλής ανθεκτικότητας στο σχίσιμο. Η εποχή

ωρίμανσης είναι 2-4 ημέρες μετά την B.Burlat (πρώιμη). Έχει πολύ υψηλά

σάκχαρα για την εποχή της. Αυτογόνιμη ποικιλία.

Early-Star-–-Panaro-2-

 

Early Star-Panaro 2: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία. Ο καρπός είναι νεφροειδής,

πολύ μεγάλου μεγέθους, μέτριας ανθεκτικότητας στο σχίσιμο και στη μονίλια.

Η εποχή ωρίμανσης είναι 2-4 ημέρες μετά την B.Burlat (πρώιμη). Πολύ ζωηρή

ποικιλία και αυτογόνιμη.

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

 

Bigarreau-stark-hardy-giant

 

Bigarreau Stark Hardy Giant: Σκουροκόκκινη, τραγανή ποικιλία. Το δένδρο

κανονικού σχήματος, μεγάλου έως μέτριου μεγέθους. Η παραγωγικότητα είναι

μέτρια έως μεγάλη. Ο καρπός είναι σφαιρικός πολύ μεγάλου μεγέθους. Η εποχή

ωρίμανσης είναι 10 ημέρες μετά την B.Burlat (μέσης εποχής). Ωριμάζει από

1-10 Ιουνίου. Παρουσιάζει ευαισθησία στο βακτηριακό καρκίνο (Pseudomonas

morsprunorum). Επικονιαστές: B.Reverchon, B.Burlat, B.Moreau, Van, Lambert,

μέχρι ποσοστό 40% B.Marmotte, Early Rivers, Stella, Rainier, Guillaume,

Hedelfinger, B.Napoleon, Ulster, Τραγανά Εδέσσης.

 

 

 

Giorgia

 Giorgia: Το δένδρο είναι ημιορθόκλαδο με ζωηρότητα μέτρια. Η παραγωγικότητα

είναι μεγάλη με ημερομηνία άνθισης μεσοπρώιμη. Έχει ανάγκη επικονιαστή.

Επικονιάζεται από τις ποικιλίες B.Burlat, Van, B.Moreau. Ο καρπός ωριμάζει

10 ημέρες μετά τα B.Burlat. Το χρώμα είναι σκούρο κόκκινο με σχήμα σφαιρικό.

Το μέγεθος μέτριο με βάρος 6-7 γρ. Η ποιότητα είναι ημιτραγανώδης και χυμώδης.

Η αντοχή στο σχίσιμο είναι μέτρια. Παρουσιάζει γρήγορη είσοδο στην καρποφορία,

υψηλή και σταθερή παραγωγή, με καλά χαρακτηριστικά καρπού. Η σάρκα του

καρπού είναι κόκκινη, με υψηλή αντοχή και μέτρια γευστικά χαρακτηριστικά.

 

 

 

Bing-Lory

 

 

 

 Bing Lory: Παράγει καρπούς χρώματος ερυθρού-σκούρου μαύρου όταν ωριμάσει

με σάρκα τραγανή, εύχημη και αρωματώδη. Σχίζεται πολύ όταν ο καιρός είναι

βροχερός.

 

 

 

 

Cristalina

 
Cristalina: Δένδρο ορθόκλαδο με μέτρια ζωηρότητα. Η παραγωγικότητα είναι

μέτρια έως μεγάλη. Ημερομηνία άνθισης 4 με 5 ημέρες μετά τα B.Burlat και έχει

ανάγκη επικονιαστή. Ο καρπός ωριμάζει 9-10 ημέρες μετά τα B.Burlat, με χρώμα

μαονιού και με σχήμα νεφροειδή. Το μέγεθος του καρπού είναι μέτριο έως μεγάλο

με βάρος 7-8 γρ. Ο καρπός είναι τραγανός με καλή αντοχή στο σχίσιμο. Οι άξονες

πρώτου βαθμού έχουν δυναμική όρθια ανάπτυξη, αλλά οι δευτέρας και τρίτης τάξης

βλαστοί έχουν μεγάλη γωνία σε σχέση με τους βλαστούς της πρώτης τάξης και το

δένδρο απλώνεται σιγά-σιγά. Καρπός με πολύ καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Η κοιλιακή ραφή είναι ευδιάκριτη, αυλακοειδής, με χρωματισμό σκουρότερο της

επιδερμίδας. Η ποικιλία είναι αυτοασυμβίβαστη και χρειάζεται σταυρεπικονίαση.

Ως επικονιαστές της μπορούν να χρησιμοποιηθούν η Sunburst, η Summit και η

Bigarreau Van. Ενδείκνυται και για μηχανική συγκομιδή του καρπού.

 

 

 

 

Bigarreau-Van

 

 
Bigarreau Van: Μεσοπρώιμη, ωριμάζει 11 ημέρες μετά την B.Burlat. Αρχές

Ιουνίου. Το δένδρο κανονικό προς ορθόκλαδο, μεγάλου μεγέθους.

Η παραγωγικότητα πολύ μεγάλη. Ο καρπός είναι μέσου μεγέθους, τραγανός,

μαύρου χρώματος, νεφροειδής ως μηλοειδής. Για να διατηρείται το μέγεθος του

καρπού σε ικανοποιητικά επίπεδα, πρέπει το δένδρο να διατηρείται ζωηρό, με

ειδικά κλαδέματα και να μην υπερφορτώνεται. Μικρή αντοχή στο σχίσιμο. Καλός

επικονιαστής των ποικιλιών B.Napoleon, Bing, Lambert, Durone Nero 1, B.Burlat,

Rainier, P.S. Harty Giant, Sue, Summit, Hedelfinger, B.Moreau, Vittoria.


 

 

 

Kerasi-kordia 

 

 
Kordia: Τραγανή ποικιλία με μεσοόψιμη άνθιση. Πλαγιόκλαδο δένδρο με

μέτρια - μεγάλη ζωηρότητα. Καρπός καρδιόσχημος με μέγεθος πολύ μεγάλο,

μεγαλύτερο των 10 γρ. και χρώμα μαονιού. Η παραγωγικότητα είναι πολύ καλή.

Αντοχή στο σκάσιμο μέτρια. Η ωρίμανση γίνεται 15 ημέρες μετά την B.Burlat και

έχει ανάγκη επικονιαστή. Επικονιαστές: Ferrovia, Regina, Cristalina, Hedelfinger,

Van.

  

sunburst

  


Sunburst: Κόκκινη ημιτραγανή ποικιλία. Το δένδρο είναι ορθόκλαδο, μετρίου

μεγέθους. Η παραγωγικότητα είναι μεγάλη. Ο καρπός είναι σφαιρικός, πολύ

μεγάλου μεγέθους, με βάρος μεγαλύτερο των 8 γρ. Η εποχή ωρίμανσης είναι

8 με 9 ημέρες μετά την B.Burlat (μέσης εποχής). Μετά την πλήρη ωρίμανση ο 

καρπός μαλακώνει γρήγορα και χρειάζεται να τελειώνει η συγκομιδή μέχρι αυτό το

στάδιο. Είναι αυτογόνιμη.

 

 Canada-Giant

  

 Canada Giant: Κόκκινη τραγανή ποικιλία. Το δένδρο είναι πλαγιόκλαδο, μεγάλης

ευρωστίας. Ο καρπός είναι καρδιόσχημος, μεγάλου μεγέθους, πολύ καλής

ανθεκτικότητας στο σχίσιμο. Η εποχή ωρίμανσης είναι 18 ημέρες μετά την B.Burlat

(όψιμη). Έχει πολύ ταχεία καρποφορία. Επικονιαστές: Germersforfer, Τραγανά

Εδέσσης.

Grace-star

Grace Star: Κόκκινη τραγανή ποικιλία. Ο καρπός είναι νεφροειδής πολύ μεγάλου

μεγέθους, πολύ ανθεκτικός στο σχίσιμο και μέσης αντοχής στη μονίλια. Εποχή

ωρίμανσης 10 με 12 ημέρες μετά την B.Burlat (μέσης εποχής). Είναι πολύ γλυκιά,

με πολύ ωραία γεύση. Αυτογόνιμη ποικιλία.

 

 

 

 

Lapins

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lapins: Αυτογόνιμη ποικιλία. Δένδρο ορθόκλαδο και παραγωγικό. Ο καρπός είναι

καρδιόσχημος, κόκκινος, πολύ μεγάλου μεγέθους και τραγανός. Η σάρκα του

καρπού είναι λαμπερή, κόκκινη, γλυκιά, με υψηλή αντοχή και πολύ καλά γευστικά

χαρακτηριστικά. Καρπός ευαίσθητος στη μονίλια. Ποδίσκος μέσου μήκους και η

δύναμη απόσπασής του από τον καρπό είναι ισχυρή. Λόγω της υψηλής

παραγωγικότητας, πρέπει να κλαδεύεται προσεκτικά με στόχο το μέγεθος και την

ποιότητα καρπού. Η εποχή ωρίμανσης είναι 9 ημέρες μετά την B.Burlat (μέσης

εποχής). Όταν καρποφορεί υπερβολικά η ποιότητα των καρπών δεν είναι

ικανοποιητική. Αναπτύσσεται καλά σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 400μ. και απαιτεί

αυστηρό κλάδεμα. Διαθέτει ποδίσκο αδύνατο, έχει προδιάθεση στη φυσιολογική

ασθένεια βαθουλωτή κηλίδωση και μικρό μέγεθος καρπού, όταν η καρπόδεση

είναι υπερβολική.

 

 

Germersdorfer

  

 Germersdorfer: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία. Το δένδρο είναι ορθόκλαδο μεγάλου

μεγέθους. Η παραγωγικότητα μέτρια. Ο καρπός είναι καρδιόσχημος πολύ μεγάλου

μεγέθους. Η εποχή ωρίμανσης είναι 20 ημέρες μετά την B.Burlat (όψιμη).

Επικονιαστές: Τραγανά Εδέσσης, Μπακιρτζέικα, Hedelfinger, Techlo 2.

 

Kerasi-Regina 


Regina: Τραγανή ποικιλία. Δένδρο ημιορθόκλαδο με όψιμη άνθηση.

Παραγωγικότητα πολύ καλή. Ο καρπός είναι καρδιόσχημος και έχει χρώμα μαονιού

με μέτριο προς μεγάλο μέγεθος. Αντοχή στο σκάσιμο μέτρια και ζωηρότητα

μέτρια - μεγάλη. Ωριμάζει 17 ημέρες μετά την B.Burlat και έχει ανάγκη επικονιαστή.

Επικονιαστές: Ferrovia, Kordia, Cristallina, Sam και Summit.

 

 

 

mesoproimo-komotinis Μεσοπρώιμο Κομοτηνής: Το δένδρο είναι πλαγιόκλαδο με καλή ζωηρότητα.

Η παραγωγικότητα είναι μικρή με ημερομηνία άνθισης πολύ πρώιμη. Έχει ανάγκη

επικονιαστή. Ωριμάζει 10 ημέρες μετά την B.Burlat. Το χρώμα του καρπού είναι

μαονιού με σχήμα νεφροειδές. Το μέγεθος είναι πολύ μικρό. Το βάρος είναι

5 με 7 γρ. Μαλακόσαρκος με καλή αντοχή στο σχίσιμο. Δένδρο πολύ μεγάλου

μεγέθους. Καρπός με γεύση υπόγλυκη και κοιλιακή ραφή ευδιάκριτη, πιεσμένη, με

χρωματισμό όμοιο με της επιδερμίδας. Ο ποδίσκος του καρπού έχει μεγάλο μήκος.

Η ποικιλία είναι αυτοασυμβίβαστη και χρειάζεται σταυρεπικονίαση. Ωριμάζει τέλη

του δεύτερου δεκαημέρου του Μα'ί'ου. Υπάρχουν και οι ποικιλίες Πρώιμο Τραγανό

και Όψιμο Τραγανό Κομοτηνής.

 

 

 

 

 

Vogue 

Vogue: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία. Δένδρο πλαγιόκλαδο μεγάλου μεγέθους.

Η παραγωγικότητα είναι πολύ μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός είναι καρδιόσχημος,

μεγάλου μεγέθους, με χρώμα στιλπνού μαονιού. Το βάρος φθάνει τα 8 με 9 γρ.

Καρπός πολύ γευστικός, με πιεσμένο το ένα ήμισυ του καρπού, προς την πλευρά

της ραφής, ενώ το άλλο είναι εξογκωμένο, με αποτέλεσμα να χαλάει την καλή του

εμφάνιση. Αντέχει στο ψυγείο και στην συντήρηση. Η εποχή ωρίμανσης είναι

13 ημέρες μετά την B.Burlat (μεσοόψιμη). Επικονιαστές: Stella, Τραγανά Εδέσσης,

Van, B.S. Hardy Giant, Hudson, Guillaume.

 

 

 

 

 Precace-Bernart 

Precoce Bernart: Κόκκινη, ημιτραγανή ποικιλία. Το δένδρο είναι ορθόκλαδο,

μεγάλου μεγέθους. Παραγωγικότητα μέτρια έως μεγάλη. Ο καρπός είναι

καρδιόσχημος, μέσου μεγέθους με βάρος 8 έως 10 γρ. Εποχή ωρίμανσης

2 με 3 ημέρες πριν από την B.Burlat. Παρουσιάζει ανθεκτικότητα στο σχίσιμο των

καρπών συγκριτικά με τη B.Burlat, ανθεκτικότητα στο κυλινδροσπόριο, αλλά

ευαισθησία στη μονίλια. Επικονιαστές: Lapins, Guillaume, B.Napoleon, Hedelfinger,

B.S. Hardy Giant, Ulster, Van, Τραγανά Εδέσσης.

 

 

 

Black-star

 

Black Star: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία. Ο καρπός είναι νεφροειδής, πολύ μεγάλου

μεγέθους, πολύ ανθεκτικός στο σχίσιμο. Εποχή ωρίμανσης 16 με 18 ημέρες μετά

την B.Burlat (όψιμη). Είναι πολύ γλυκιά και αυτογόνιμη.

 

 

 Durone-nero-1

 Durone Nero 1: Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα καρδιόσχημο.

Ο φλοιός είναι γυαλιστερός και βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι συνεκτική και καλής

ποιότητας. Ωριμάζει κατα το πρώτο δεκαήμετο του Ιουνίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρό

και μέτριας παραγωγικότητας. Εκτιμάται ιδιαίτερα στις Ευρωπα'ι'κές χώρες. 

 

 

Durone-nero-2

 
Durone Nero 2: Διαφέρει από την προηγούμενη στο ότι παράγει καρπούς

μικρότερου μεγέθους και οψιμότερης ωρίμανσης (κατά το δεύτερο δεκαήμερο του

Ιουνίου).

 

 

 

Samba 
Samba: Κόκκινη τραγανή ποικιλία. Δένδρο πλαγιόκλαδο, καλής ευρωστίας.

Ο καρπός είναι νεφροειδής, μεγάλου μεγέθους, πολύ καλής ανθεκτικότητας στο

σχίσιμο. Εποχή ωρίμανσης 15 ημέρες μετά την B.Burlat (μεσοόψιμη). Έχει

ομοιογενή, πολυ σκληρό και λαμπερό καρπό, που συλλέγεται μαύρος. Αυτογόνιμη

ποικιλία.

 

 

Satin

 
Satin: Κόκκινη τραγανή ποικιλία. Δένδρο πλαγιόκλαδο, μέσης ευρωστίας.

Ο καρπός είναι καρδιόσχημος, μεγάλου μεγέθους, πολύ ανθεκτικός. Εποχή

ωρίμανσης μαζί με την B.Burlat (πρώιμη). Έχει τακτική και μεγάλη παραγωγή.

Επικονιαστές: B.Burlat, Van, B.S. Hardy Giant.

 

 

 

Sabrina

 
Sabrina: Κόκκινη τραγανή ποικιλία. Δένδρο πλαγιόκλαδο, καλής ευρωστίας.

Ο καρπός είναι νεφροειδής, πολύ μεγάλου μεγέθους, λίγο έως καθόλου ευαίσθητος

στο σχίσιμο. Η εποχή ωρίμανσης είναι 8 ημέρες μετά την B.Burlat (μέσης εποχής).

Έχει ομοιογενή χρωματισμό καρπού, με εξαιρετική, ήπια και γλυκιά γεύση.

Αυτογόνιμη ποικιλία.

 

 

 

Rainier Rainier: Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό έως καρδιόσχημο.

Ο φλοιός της είναι κίτρινος με ρόδινη απόχρωση. Η σάρκα είναι λευκή, εκπύρηνη,

συνεκτική και γλυκιά. Ωριμάζει κατά το δεύτερο πενθήμερο του Ιουνίου. Σαν δένδρο

είναι ζωηρή με ημιπλαγιόκλαδη βλάστηση και πολύ παραγωγική. Μπαίνει νωρίς σε

καρποφορία. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας. Προήλθε από διασταύρωση

μεταξύ των Bing και Van. Ένα πολύ ελκυστικό, λαμπρό, κοκκινοκίτρινο κεράσι,

εξαιρετικά μεγάλο, εμφανίσιμο, με σάρκα κιτρινωπή - άσπρη και με γλυκιά λεπτή

γεύση. Περιεκτικότητα σε σάκχαρα 17-23%. Προτεινόμενος επικονιαστής είναι η

Bigarreau Van.


 

 

 

 

 

Tragana-volou

  
Τραγανά Βόλου: Το δένδρο είναι ορθόκλαδο με μέτρια ζωηρότητα.

Η παραγωγικότητα είναι καλή με όψιμη ημερομηνία άνθισης. Έχει ανάγκη

επικονιαστή. Ο καρπός ωριμάζει 20 ημέρες μετά την B.Burlat. Το χρώμα είναι

σκούρο κόκκινο με σχήμα σφαιρικό. Το μέγεθος είναι μεγάλο και με βάρος 10-12 γρ.

Πολύ τραγανή με μέτρια αντοχή στο σχίσιμο. Όπως και η ποικιλία Napoleon, έχει

μεγάλες απαιτήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες για να διακόψει το λήθαργο και

συνιστάται η καλλιέργεια της σε περιοχές με υψόμετρο πάνω από 300-400 μ.

Προσβάλλεται εύκολα από τη μονίλια και καλλιεργείται σε μικρή κλίμακα, κυρίως

στο Νομό Μαγνησίας. Κατάλληλοι επικονιαστές είναι οι Lambert και Napoleon.

 

 

 

 

Ulster

 

Ulster: Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό έως καρδιόσχημο.

Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι ροζ - κόκκινη, μέτρια συνεκτική και

πολύ καλής ποιότητας. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Σαν δένδρο

είναι καλής ζωηρότητας, με ορθόκλαση βλάστηση και μέτρια έως πολύ παραγωγική.

Είναι επιδεκτική στη μεταφορά και ανθεκτική στο σχίσιμο των καρπών από τη

βροχή. Παραγωγική ποικιλία με ποιοτικό καρπό και γλυκιά γεύση. Περιεκτικότητα

σε σάκχαρα 17-23%.

 

 

 

 

Bigarreau-Napoleon

 

Bigarreau Napoleon: Δένδρο παραγωγικό, ημιορθόκλαδο. Ο καρπός του είναι

εξαιρετικής ποιότητας, ανοικτού χρώματος (γαλανό κεράσι) με τραγανή και πολύ

εύγευστη σάρκα. Ανθίζει αργά και ωριμάζει 23 ημέρες μετά την B.Burlat . Καλοί

επικονιαστές της θεωρούνται τα Τραγαννά Εδέσσης και τα Van. Χρησιμοποιείται

ως νωπός καρπός καθώς και στην ζαχαροπλαστική.

 

 

 

 

 

Stella 

Stella: Ο καρπός έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα καρδιόσχημο. Ο φλοιός είναι

βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι βαθυκόκκινη, μέτρια συνεκτική έως συνεκτική και

εκλεκτής γεύσης. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Σαν δένδρο

είναι πολύ ζωηρή και παραγωγική. Μπαίνει νωρίς στην καρποφορία. Θεωρείται

μέτρια ανθεκτική στο ψύχος. Είναι ποικιλία αυτογόνιμη και καλή σαν επικονιαστής.

Ευαίσθητη σε υγρά εδάφη και ευπαθής σε πτηνά, φαιά σήψη και βακτηριακό έλκος.

Μπορεί να φτάσει σε ύψος 7.5 - 9 μέτρα. Με το κλάδεμα μπορεί να διατηρηθεί σε

οποιοδήποτε μέγεθος. Σε Colt υποκείμενο ααναπτύσσεται σε νάνο δένδρο, με

ύψος 2.5 - 3,5 μέτρα, αλλά μπορεί εύκολα να διατηρηθεί σε ύψος 2 - 2,5 μέτρα.

 

 

 

 

 

 

fraoula-Volou

 


Φράουλα Βόλου: Ο καρπός έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα καρδιόσχημο.

Ο φλοιός είναι λευκοκίτρινος, με ροδοκόκκινο επίχρωμα στο μέρος που βλέπει ο

ήλιος. Η σάρκα είναι λευκή, ημιεκπύρηνη, μέτρια συνεκτική και γλυκιά (ελαφρά

υπόξινη). Ωριμάζει κατά το δεύτερο και τρίτο πενθήμερο του Ιουνίου. Σαν δένδρο

είναι ζωηρή, με ορθόκλαδη βλάστηση και πολύ παραγωγική. Παρουσιάζει πλήρη

ασυμφωνία με τη Μαχαλέπιο. Θεωρείται ανθεκτική στο ψύχος. Είναι επιδεκτική στη

μεταφορά, ευαίσθητη στην παραγωγή διπλών καρπών και πολύ ευαίσθητη στη

μονίλια.

 

 

 

 

 

 

vasiliadi

 


Βασιλειάδη: Κόκκινη, ημιτραγανή ποικιλία, μεσοόψιμης εποχής ωρίμανσης, με

πολύ μεγάλο μέγεθος καρπού. Το δένδρο είναι μεγάλου μεγέθους, ορθόκλαδο.

Παρουσιάζει πολύ μεγάλη ευαισθησία στους ανοιξιάτικους παγετούς. Ο καρπός είναι

σχήματος νεφροειδούς, χρώματος επιδερμίδας μαονιού, πολύ μεγάλου μεγέθους.

Η σάρκα του είναι ροζ χρώματος, με υπόγλυκη γεύση και καλή γευστικότητα.

Ωριμάζει στα τέλη Μα'ί'ου, 8 ημέρες μετά την B.Burlat και 11 ημέρες πριν από τα 

Τραγανά Εδέσσης. Παρουσιάζει σχετική ανθεκτικότητα στο σχίσιμο. Επικονιαστές:

Τραγανά Εδέσσης, Μπακιρτζέικα, Ferrovia και Germerstorfer.

 

 

 

 

 

 

lemonidi

 


Λεμονίδη: Κόκκινη, ημιτραγανή ποικιλία, όψιμης εποχής ωρίμανσης, με πάρα

πολύ μεγάλο μέγεθος καρπού. Το δένδρο είναι μεγάλου μεγέθους, ορθόκλαδο.

Ο καρπός είναι σχήματος νεφροειδούς, χρώματος επιδερμίδας μαονιού, πάρα πολύ

μεγάλου μεγέθους. Η σάρκα του είναι ημιτραγανή, σκούρου κόκκινου χρώματος, με

ενδιάμεση έως γλυκιά γεύση και καλή γευστικότητα. Ωριμάζει αρχές Ιουνίου, στο

μέσο του διαστήματος μεταξύ της B.Burlat και της Τραγανά Εδέσσης. Παρουσιάζει

ευαισθησία στο σχίσιμο και στη μονίλια. Η παραγωγικότητα της είναι μικρή και πολύ

ασταθής κατ' έτος. Υπάρχουν χρονιές στις οποίες παρουσιάζει ακαρπία.

Επικονιαστές: Τραγανά Εδέσσης, Μπακιρτζέικα και Ferrovia.
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΌΨΙΜΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

 

 

 

tragana-edessis

 Τραγανά Εδέσσης: Ποικιλία με καρπούς κόκκινους, αρίστης ποιότητας, με σάρκα

τραγανή, ωριμάζει όψιμα. Το δένδρο είναι κανονικού σχήματος, μεγάλου μεγέθους.

Η παραγωγικότητα είναι μεγάλη. Ο καρπός είναι νεφροειδής, μεγάλου μεγέθους.

Η εποχή συγκομιδής είναι 20 με 22 ημέρες μετά την B.Burlat (όψιμη). Κατά την

πλήρη ωρίμανση και με το πέρας αυτής, αποκόπτεται πολύ εύκολα ο ποδίσκος από

τον καρπό. Η συγκομιδή των καρπών αρχίζει από τα μέσα Ιουνίου και συνεχίζεται

μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Η σάρκα είναι πολύ γλυκιά και είναι κατάλληλη και για

μεταποίηση. Οι καρποί όταν υπερωριμάσουν συγκομίζονται αρμεχτά (χωρίς

ποδίσκο) και είναι κατάλληλοι για μηχανική συλλογή. Καλοί επικονιαστές θεωρούνται

οι ποικιλίες Van, Μπακιρτζέικα, Germersdorfer, B.Napoleon, Lambert, Di Mauria,

B.Reverchon και Corniola.


 

 

 

Bigarreau-hedelfingen

 

 

 
Bigarreau Hedelfinger: Παράγει καρπό μεγάλου μεγέθους, μαύρο, πολύ

τραγανό και με σχήμα καρδιόσχημο. Η σάρκα είναι κόκκινη, πολύ συνεκτική και

εκλεκτής γεύσης (ελαφρά υπόξινη). Ωριμάζει περί τα μέσα Ιουνίου. Σαν δένδρο είναι

ζωηρή, με πλαγιόκλαδη βλάστηση και παραγωγική. Θεωρείται επιδεκτική στη

μεταφορά και ανθεκτική στο σχίσιμο των καρπών από την βροχή. Είναι μέτρια

ευαίσθητη στους παγετούς.

 

 

ferrovia-cherry

 Ferrovia: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία. Το δένδρο είναι πλαγιόκλαδο, μεγάλου

μεγέθους. Η παραγωγικότητα μέτρια έως μεγάλη. Ο καρπός είναι καρδιόσχημος,

πολύ μεγάλου μεγέθους. Η εποχή ωρίμανσης είναι 11 ημέρες μετά την B.Burlat

(μέσης εποχής). Τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης των δενδρυλλίων στον οπωρώνα,

τα κατώτερα κυρίως φύλλα και τα εσωτερικά της κόμης, εμφανίζουν ποικιλοχρώσεις

και αποχρωματισμούς, που μοιάζουν με συμπτώματα προσβολών από ιώσεις.

Είναι όμως χαρακτηριστικό της ποικιλίας και εξαφανίζεται με την πάροδο των ετών.

Επικονιαστές: Sunburst, Lapins και Van.

 

 

 

 

skeena-cherry

 

Skeena: Αυτογόνιμη ποικιλία. Εποχή ωρίμανσης 22 ημέρες μετά την B.Burlat

(όψιμη). Μεγαλόκαρπη ποικιλία. Το δένδρο είναι πλαγιόκλαδο, με ανοικτά κλαδιά,

μεγάλης ευρωστίας. Καρπός νεφροειδής, πολύ μεγάλου μεγέθους, χρώματος

ανοικτό κόκκινο, με πολύ τραγανή σάρκα. Μέτρια ανθεκτική στο σχίσιμο.

Ο ποδίσκος είναι μέσου μήκους. Μέτρια έως πολύ ευαίσθητη στη μονίλια. Έχει

ομοιογενή και τακτική κατανομή της παραγωγής, με συγκεντρωμενη ωρίμανση

(ένα χέρι).

 

 

 

 

sweet-heart

 
Sweet Heart: Όψιμη ποικιλία (19 ημέρες μετά την Van), μέσης εποχής άνθισης,

αυτογόνιμη. Μέτρια ανθεκτική στο ψύχος. Το δένδρο είναι ζωηρό μέχρις ότου

αρχίσει να καρποφορεί, στη συνέχεια χρειάζεται κατάλληλο κλάδεμα για να έχει

ικανοποιητική βλάστηση. Πολύ παραγωγικό δένδρο. Καρπός στρογγυλός, με μακρύ

ποδίσκο, μεγάλου μεγέθους, πολύ τραγανός. Η υπερβολική καρποφορία συχνά

έχει ως αποτέλεσμα το μικρό μέγεθος των καρπών. Δεν συνιστάται ο εμβολιασμός

σε πολύ νάνα υποκείμενα π.χ. (Gisela 5).

 

 

 

 

lambert

 
Lambert: Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό έως

καρδιόσχημο. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κόκκινη, μέτρια

συνεκτική, συμπύρηνη, χυμώδης και γευστική. Ο πυρήνας είναι μεγάλος και ελαφρά

πλακέ. Ωριμάζει κατά τα μέσα Ιουνίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και μέτρια

παραγωγική. Έχει μεγάλες απαιτήσεις σε ψύχος για τη διακοπή του ληθάργου των

οφθαλμών της και είναι ανθεκτική στο χειμερινό ψύχος. Ο καρπός δεν συγκρατείται

καλά στο δένδρο και μερικές φορές πέφτει από τον ποδίσκο. Είναι επιδεκτική στη

μεταφορά και ευαίσθητη στο σχίσιμο των καρπών από τη βροχή.


 

 

 

 

Mpakirtzeika

 
Μπακιρτζέικα: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία. Δένδρο ορθόκλαδο, πολύ μεγάλου

μεγέθους. Παραγωγικότητα πολύ μεγάλη. Ο καρπός είναι καρδιόσχημος,

πεπλατυσμένος, πολύ μεγάλου μεγέθους. Ποικιλία που ωριμάζει σχεδόν

ταυτόχρονα με τα Τραγανά Εδέσσης. Εποχή ωρίμανσης 22 με 24 ημέρες μετά την

B.Burlat (όψιμη). Έχει γλυκοξυνόπικρη (πικάντικη) γεύση που δεν προτιμάται

στην ελληνική αγορά αλλά είναι ποικιλία με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αρέσουν

στους καταναλωτές της Β.Ευρώπης όπου και εξάγεται. Αυτόστειρη ποικιλία.

Καλοί επικονιαστές θεωρούνται τα Τραγανά Εδέσσης, η Van, η Germersdorfer και

η B.Napoleon.

 

 

 

 

 

opsimo-tragano-komotinis

 

Όψιμο Τραγανό Κομοτηνής: Δένδρο ορθόκλαδο με καλή ζωηρότητα.

Η παραγωγικότητα είναι μικρή. Η ημερομηνία άνθισης είναι πρώιμη και έχει ανάγκη

επικονιαστή. Ο καρπός ωριμάζει 22 ημέρες μετά την B.Burlat. Το χρώμα είναι

μαονιού με σχήμα σφαιρικό (πιεσμένος). Το μέγεθος είναι μικρό με βάρος 6 - 7 γρ.

Είναι τραγανή και χυμώδης. Αντοχή στο σχίσιμο μέτρια. Δένδρο πολύ μεγάλου

μεγέθους. Καρπός με γεύση υπόγλυκη και κοιλιακή ραφή δυσδιάκριτη, πιεσμένη, με

χρωματισμό όμοιο της επιδερμίδας. Ο ποδίσκος του καρπού έχει μέσο μήκος και

η δύναμη απόσπασής του από τον καρπό είναι ισχυρή. Η ποικιλία είναι

αυτοασυμβίβαστη και χρειάζεται σταυρεπικονίαση.