Νέα

                                          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ    ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

<<ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ>>

08/05/2011


ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ:

 • Βελτίωση αγροτικού εισοδήματος
 • Αύξηση της παραγωγής σε όλα τα αγροτικά προ'ι'όντα της περιφέρειας
 • Υψηλότερες τιμές στον παραγωγό - είσπραξη υψηλότερου ποσοστού από την τελική τιμή στην αγορά
 • Διατήρηση και ενίσχυση τοπικών θέσεων εργασίας
 • Διασύνδεση της έντονης κτηνοτροφικής δραστηριότητας που παρουσιάζει η περιφέρεια με τη φυτική παραγωγή και την

   παραγωγή ζωοτροφών

 • Συνδυασμός της πρωτογενούς παραγωγής με τη μεταποίηση-πρόταξη στις ενέργειες στήριξης αυτής της ομάδας προ'ι'όντων
 • Ενίσχυση εξαγωγών και κάλυψη τοπικών διατροφικών αναγκών
 • Βελτίωση και σταθεροποίηση της ποιότητας των αγροτικών προ'ι'όντων
 • Προστασία του περιβάλλοντος - αειφορική διαχείρηση των φυσικών πόρων
 • Αξιοποίηση των γεωγραφικών και κλιματικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Μακεδονίας προς όφελος των παραγωγών ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ <<ΚΑΛΑΘΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ>>:

 • Σιτηρά
 • Μηλοειδή ( κυρίως Μήλα )
 • Πυρηνόκαρπα ( κυρίως ροδάκινα και δαμάσκηνα )
 • Όσπρια ( κυρίως φασόλια )
 • Κρασί
 • Αρωματικά - Φαρμακευτικά φυτάΜΗΛΟΕΙΔΗ ( κυρίως μήλα )

ΣΤΟΧΟΙ

1.    Βελτίωση υφιστάμενης κατάστασης

1α.  Χρήση κατάλληλων ποικιλιών-υποκειμένων με στόχο την αύξηση της αντοχής σε εχθρούς και ασθένειες

1β.  Υιοθέτηση νέων καλλιεργητικών μεθόδων για μείωση του κόστους παραγωγής

2.    Επέκταση των φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων καλλιέργειας με πιστοποιημένα συστήματα παραγωγής

2α.  Προώθηση της βιολογικής παραγωγής και της ολοκληρωμένης διαχείρησης

3.    Ανάδειξη και προώθηση τοπικών προ'ι'όντων

3α.  Ανάδειξη προ'ι'όντων ΠΓΕ ( Μήλα Καστοριάς )

3β.  Καταχώρηση νέων προ'ι'όντων στο μητρώπ ΠΟΠ/ΠΓΕ ( π.χ. Μήλα Βερμίου Κοζάνης )

4.    Στήριξη των ομάδων παραγωγών για να εμπλακούν στην τυποποίηση και μεταποίηση

5.    Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με την παραγωγή πιστοποιημένων προ'ι'όντων σταθερής ποιότητας


Τρόπος

Έρευνα για την ανάπτυξη κατάλληλων ποικιλιών και υποκειμένων καθώς και νέων καλλιεργητικών τεχνικών - Εκπαίδευση

παραγωγών στην υιοθέτηση καινοτομιών και ιδιαίτερα στην προώθηση των προ'ι'όντων τους - Πιστοποίηση των προ'ι'όντων

και προώθησή τους στην εγχώρια και διεθνή αγοράΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

1.   Σύσταση μιας ομάδας παραγωγών ανά προ'ι'όν σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας με τους παραπάνω στόχους στις

      δραστηριότητές τους

2.   Ενέργειες προώθησης των προ'ι'όντων από ομάδες παραγωγών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3.   Ενημέρωση και κατάρτιση παραγωγών και γεωτεχνικών σε θέματα κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής, πιστοποίησης,

      τυποποίησης και εμπορίας

4.   Προώθηση της έρευνας με σκοπό την δημιουργία και αξιολόγηση υποκειμένων καθώς και την βελτίωση των καλλιεργητικών

      τεχνικών

5.   Εκσυχρονισμός συσκευαστηρίων και τυποποιητηρίωνΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ


1. Σχέδια βελτίωσης με επικέντρωση των δράσεων σε:

 • Συλλογική αποθήκευση
 • Συλλογική εμπορία
 • Συλλογική τυποποίηση/μεταποίηση
 • Μεταποίηση με στοχευμένες δράσεις